El Gremi de Llibrers és una associació democràtica de caràcter no lucratiu que està dirigida, administrada i representada per una junta directiva, l'elecció de la qual es fa d’entre els seus membres per votació en Assemblea General.

En l'Assemblea celebrada el dia 10 de desembre de 2012 es tria l'actual equip directiu quedant constituit de la següent manera:

President: David Cases Sena, Llibreria La Traca. València
Vicepresident i tresorer: Ignacio Larraz, Llibreria Cresol. València
Secretaria: Cristina Campos Caudé, Llibreria Viridiana. València
Vocals:Cristina Poveda Martínez, Llibreria La Costera. Xàtiva
           José Pérez Natividad, Llibreria Rei en Jaume. Rafelbunyol
           Gloria Mañas Jorge, Llibreria La Moixeranga. Paiporta

Per la seua trajectòria i experiència en la gestió del Gremi de Llibrers, la junta directiva decideix incorporar els següents col·laboradors: Virginia Sena (Llibreria La Traca) i Agustín Larraz (Llibreria Cresol)

La Junta Directiva del Gremi de Llibrers de València és responsable de:

  • Assegurar el compliment dels objectius del Gremi i les decisions del socis, i que es realitzen les activitats necessàries per a l’adequat funcionament del Gremi de Llibrers.
  • Preparar, en el període entre assemblees ordinàries, les declaracions de política i formular les estratègies adequades.
  • Adoptar decisions respecte de les propostes dels socis relatives al funcionament i l’organització del Gremi. 
  • Elaborar un Programa d’Acció Anual per a portar-lo a terme. 
  • Elaborar una Memòria sobre les activitats específiques per a presentar-lo a l’Assemblea General. 
  • Gestionar, executar, elaborar estratègies i avaluar resultats d’activitats específiques. 
  • Captació i finançament de recursos econòmics. 
  • Representar al Gremi de Llibrers de València en els mitjans de comunicació i en totes aquelles activitats a les quals se’ls convoca o se’ls convida a participar.