El Gremi de Llibrers de València ofereix als seus associats i associades els següents serveis:

 • Gestionar i defensar els interessos professionals dels agremiats.
 • Representar el col·lectiu en les relacions amb les Institucions Públiques i les Entitats que tenen competències en el sector del llibre.
 • Potenciar el foment de la formació empresarial, mitjançant l'organització i impartició de cursos, conferències, seminaris, etc.
 • Impulsar iniciatives per conèixer l'evolució del sector del llibre i millorar les perspectives de futur de les llibreries.
 • Potenciar, desenvolupar i consolidar les relacions amb tots els sectors relacionats amb el món del llibre.
 • Fomentar la cultura del llibre, com be cultural, mitjançant l'organització de les corresponents activltats i en concret, Fires del Llibre, Salons de Lectura, Premis Literaris, etc.
 • Contribuir a la promoció de les llibreries i dels seus productes i serveis, a través de la pàgina web del gremi i de les xarxes socials.
 • Establir i facilitar serveis d'interès comú als agremiats.
 • Estudiar i acordar els problemes comuns que en qualsevol aspecte afecten genèricament als agremiats.
 • Adoptar les mesures necessàries per a previndre la competència deslleial. 
 • Intervindre en els convenis i conflictes col·lectius de treball que puguen suscitar-se en l'àmbit de la seua competència o col·laborant amb altres associacions si el cas ho demanda.
 • Assessories específiques de consultes i comunicacions permanents per reforçar l'activitat de les llibreries.

A més a més, també implica estar associat o representat a:

 • Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros - CEGAL
 • Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano - CECOVAL
 • Fòrum Valencià del Llibre
 • Consell Assessor del Llibre de la Generalitat Valenciana

I te dona dret a:

 • Gaudir de tots els serveis anteriorment esmentats.
 • La participació en les decisions del Gremi a través d’un representant a la Junta directiva.
 • La participació a Cegal en Red amb tarifes reduïdes.
 • La participació en els projectes Xarxa Cegal, CSL (Cadena de Subministrament del Llibre) i en els beneficis que puga produir la seua implementació.
 • La reducció en la quota de participació en la Fira del Llibre de València.
 • La participació en cursos ofertats per CEGAL
 • Poder presentar sol·licitud per optar als premis anuals, nacionals i autonòmics, a la labor dels llibreters.