El paper guanya a la electrònica

Un 78% de la producció editorial espanyola és en format tradicional, davant el 22% de la literatura en llibre digital. Les primeres edicions són les úniques que creixen en el sector.

Podeu llegir l'article aparegut al diari Levante el 17/09/2012  +llegir notícia