No fotocopies il·legalment, hi ha alternatives

El sector valencià del llibre comença una campanya contra la reproducció il·legal de manuals universitaris 

  • El 60% de les fotocòpies que es fan al nostre país són de llibres universitaris 
  • Les pràctiques de reproducció il·legal són molt freqüents a les copisteries i aules virtuals universitàries 
  • Molts autors no volen publicar al trobar-se indefensos davant la reproducció il·legal de les seues obres

Amb l'eslògan "No fotocopies il·legalment, hi ha alternatives", l'Associació d'Editors del País Valencià i el Gremi de Llibrers de València, representants del sector valencià del llibre universitari, llancen una campanya de comunicació, basant-se en un estudi realitzat per la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), amb la que volen fer una crida a la responsabilitat social de la ciutadania amb la cultura i els creadors per a que s'accedisca al llibre i als continguts universitaris de manera legal i no es vaja en contra dels autors, editors i llibreters.

Segons dades de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya, mitjançant l'Informe de Comerç Interior del llibre elaborat amb el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, l'any 2013 les empreses editorials associades facturaren 300,35 milions d'euros per vendes de llibre universitari, dels que 26,73 milions d'euros foren per vendes fetes a la Comunitat Valenciana (8,9% del total nacional). Sota la denominació de llibre universitari s'inclouen els epígrafs de les matèries llibre científic, tècnic i universitari, i ciències socials i humanitats.

La facturació de 2013 va descendre un 37,8% en relació a l'any anterior. Les causes d'aquesta caiguda són varies: la crisi econòmica que ha minvat considerablement la capacitat adquisitiva de milers de famílies, la caiguda de les compres públiques per a biblioteques, la desaparició de les beques i les subvencions públiques i l'increment de les formes il·legals d'accés als continguts. Es calcula que del total de fotocòpies que es fan al nostre país el 60% correspon a llibres universitaris. Per la qual cosa, el 2013 el sector del llibre universitari va deixar de facturar uns 180,21 milions per fotocòpies, dels quals 16,03 milions corresponen a la Comunitat Valenciana. Unes xifres molt significatives donades les reduïdes dimensions del sector del llibre universitari a la Comunitat Valencia i que posen en perill la seua supervivència i la dels llocs de treball directes i indirectes que genera.

Des de fa anys el sector valencià del llibre ve denunciant la fotocòpia il·legal massiva de manuals universitaris a l'entorn dels campus universitaris, el que ha provocat que algunes editorials i llibreries valencianes hagen fet investigacions al respecte, acabant molts casos amb denuncies davant la Policia Nacional pel vulneració de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril. Enguany es tenen indicis que aquesta pràctica continua fent-se, per la qual cosa tornaran les investigacions i les denuncies.

Cal recordar que el Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (CEDRO) és l'única entitat autoritzada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports per a representar a Espanya els autors i editors. Les llicències de reproducció de CEDRO permeten realitzar les seues activitats amb respecte amb la normativa vigent, i remunerant als autors i editors per l'ús de les seues obres. Les copisteries amb llicència de CEDRO, be siguen una empresa o un centre universitari/educatiu,  han de tindre visible la marca "Copia con Licencia", que indica que l'empresa o el centre és responsable amb la cultura i els drets de la propietat intel·lectual d'autors i editors, així com que la còpia que fan de llibres i altres publicacions per a la activitat de formació o gestió de la informació es fa de manera legal. Per a fotocopiar un llibre les copisteries han d'obtindre la llicencia de CEDRO. El límit legal de fotocòpies és del 10% de les pàgines d'un volum.

Per altra banda, des de les aules virtuals de les moltes universitats es posen a l'abast dels alumnes continguts sense llicència de reproducció. CEDRO, després de demanar la regularització de la situació va denunciar a varies d'elles per pujar de forma il·legal als campus virtuals continguts protegits. La Universitat de Barcelona i la Autònoma de Barcelona van ser condemnades a pagar multes importants per aquesta raó.

A més a més, la reproducció il·legal i la pirateria a Internet ha fet que cada vegada siguen menys els autors que volen publicar manuals. Al piratejar-se els manuals el cost per a l'autor és infinitament més gran que la rendibilitat que es puga traure dels seus drets per vendes, el que provoca una mancança significativa d'autors de llibre universitari i un greu trencament en la transmissió de coneixement a la societat.

Amb la campanya de sensibilització social «No fotocopies il·legalment, hi ha alternatives» el sector valencià del llibre vol plantejar una sèrie de mesures que aturen la fotocòpia massiva de llibres universitaris:

  • Fotocòpia legal (10% de les pàgines del llibre)
  • Oferta i ús dels continguts dipositats a les aules virtuals de les universitats valencianes amb llicència de reproducció digital.

Com alternativa el sector valencià del llibre aposta per la utilització del llibre electrònic. Els principals avantatges d'aquest suport és que pot resultar fins a un 40% més econòmic que en paper, permet la lectura legal en diversos dispositius diferents i es pot imprimir amb limitacions.

El sector valencià del llibre vol fer constar públicament que no s'oposa a les fotocòpies sempre i quan es complisca la legislació vigent, per la qual cosa crida a la Administració Pública per a que garantisca les vies legals. A més a més, vol unir esforços amb tota la societat valenciana per a lluitar junts per la defensa de la cultura i dels drets intel·lectuals al si d'un sistema on el llibre i altres tipus de continguts acadèmics siguen objectes de valor educatiu.