Campanya informativa sobre el llibre educatiu

La FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA,  junt amb el Gremi de Llibrers de València i l’Associació d’Editors del País Valencià, inicien una campanya informativa al voltant del llibre de educatiu i la seua comercialització.

llibre-estudi

Des de la FUNDACIÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA, iniciem una campanya informativa al voltant del llibre de educatiu amb una triple finalitat:

  • Potenciar les vendes de llibres  educatius en les llibreries.
  • Reivindicar el paper de les llibreries en la venda del llibre educatiu i denunciar les pràctiques de competència deslleial i intrusisme comercial.
  • Establir camins de diàleg entre llibreries, escoles i pares, per a reconduir la situació de la venda de llibres per al curs escolar.

En els últims temps s’ha generat un gran debat al voltant del llibre de text i s’han assajat diversos mètodes per a la seua distribució, sense haver fet en molts casos una reflexió prèvia sobre la seua idoneïtat i sense tindre en compte les conseqüències.

Els llibreters i els editors  valencians volem  mostrar la nostra postura i aportar les nostres propostes a aquest debat. Entenem que és un assumpte important per a tots, per tant, volem iniciar una campanya informativa i de debat que ens porte cap a un diàleg productiu per a totes les parts afectades.

Resumim a continuació els punts més importants que els  llibreters i editors valencians volem manifestar:

  • Estem per l’accés universal al llibre educatiu.
  • Proposem un model d’ajudes a les famílies que garantisca l’accés universal i en igualtat de condicions a l’educació.
  • Defensem la inversió en llibres com una inversió en el futur de les persones i del nostre país.
  • Estem d’acord en la creació de bancs de llibres, sempre que, aquesta pràctica estiga regulada i programada tenint en compte la viabilitat del sector del llibre i no vaja en contra del que està establert en la Llei del Llibre.
  • Entenem la gestió de les AMPEs  en la compra de llibres per a facilitar unes millors condicions per a les famílies, però estem en contra de la venda directa sense complir les normes que regulen el comerç i amb les conseqüències laborals, fiscals i tributàries que se’n deriven. La venda directa sense complir amb aquests requisits crea desigualtat i competència deslleial davant les llibreries.
  • Entenem el llibre com una eina de desenvolupament personal i les llibreries com agents culturals del barri.

Els llibreters han sigut, i són, el canal natural de distribució dels llibres, tant de text com de lectura. L’adquisició dels llibres de text a través de la vostra llibreria de referència, no sols reforça el teixit comercial local, amb llocs de treball de qualitat, sinó que ofereix el servei més professional de gestió de les vostres reserves, devolucions, possibilitats de finançament,...

L’existència de diversitat en l’edició i de  llibreries als barris i pobles és fonamental per a garantir la diversitat cultural i l’accés a la cultura de tots els ciutadans. La supervivència d’aquest sector comercial està condicionada, en gran mesura, per la venda del llibre de text i els materials didàctics per a l’ensenyament i és fonamental el compliment, per part de tots, de les condicions legals i comercials que regulen el sector. 

Entenem que en aquests moments l’estalvi econòmic és un element determinant en les decisions de moltes famílies, però reivindiquem el legítim dret dels professionals llibreters per exercir el seu ofici sense intrusisme comercial ni pràctiques de competència deslleial.

Us convidem a fer una reflexió sobre les pràctiques de distribució de llibres en les escoles i el paper de les AMPEs. Els llibreters i editors estem oberts a buscar propostes que siguen positives per a tots, des del diàleg i el compliment de la llei.

Està a la mà de tots tindre una societat rica i diversa en ofertes culturals. Els editors i les llibreries seguirem treballant perquè així siga, i comptem amb el vostre suport.