Lola Carrasco, nova Secretària Tècnica del Gremi.

Després de finalitzar el procés de selecció realitzat per la Junta, Lola Carrasco s'ha incorporat com a nova Secretària Tècnica del Gremi. El lloc, de nova creació, respon a la necessitat d'un professional que, de manera quotidiana, puga coordinar, fer seguiment i executar les diferents activitats que realitza la nostra associació. D'altra banda, es pretén dissenyar una estratègia de comunicació per millorar els canals, tant a nivel intern com amb altres associacions i amb l'administració; i créixer en nombre de socis, així com millorar i innovar en l'atenció al nostre col·lectiu.
 
LolaCarrasco
 
Lola Carrasco (València, 1967) és llicenciada en Filosofia i C.C. de l'Educació per la Universitat de València i Postgrau en Direcció de la Comunicació per la UOC. Ha prestat els seus serveis en organismes professionals com el Deganat del Col·legi d'Advocats de València, Iberdrola o la revista El Temps, especialitzant-se posteriorment en comunicació corporativa, dirigint la comunicació de diferents fundacions, col·lectius professionals, empreses i professionals de especial rellevància com advocats, arquitectes, enginyers i editorials.
 
Està a la vostra disposició en horari de matins a la seu del Gremi.