Reunió del Gremi amb COVACO: 17 de gener

El passat 17 de gener representants del gremi van mantenir una reunió amb tècnics de COVACO, la Confederació de Comerciants i Autònoms de la Comunitat Valenciana, del qual forma part el nostre gremi, a la seua seu.

Van ser la secretària general de COVACO, Amparo Barroso i la responsable del departament de comunicació, Mª Jesús Torres, les representants de l'associació que ens van rebre, amb l'objectiu de coordinar accions per a la promoció de la campanya de la 52 Fira del llibre.

Es va realitzar una valoració de la 51 edició, amb satisfacció per ambdues parts, i una participació estimada de al voltant d'un centenar de comerços. Per a aquest any, s'han avançat dates, per poder ampliar aquesta xifra i tenir el feedback adequat de les accions a realitzar.

També es va convocar al gremi a una reunió, en dates posteriors, per tractar el projecte d'un Pla de Comunicació general de COVACO, però que continga les especificitats de cada sector integrant de la confederació.