JUNTA DIRECTIVA

JUNTA DIRECTIVA

El Gremi de Llibrers som una associació democràtica de caràcter no lucratiu dirigida, administrada i representada per una junta directiva, l’elecció de la qual es fa d’entre els seus membres per votació en Assemblea General.

La Junta Directiva està formada per:

Copresidència: David Cases Sena, llibreria La Traca. València, i Juan Pedro Font de Mora Bosutil, llibreria Railowsky. València

Vicepresidència: Maria Bravo Cortés, llibreria Ambra. Gandia.

Secretaria: Jorge Cabezas Montañana, llibreria Somnis de paper. Benetússer

Tresoreria: Sara Sánchez Asensi, llibreria 35 Formiguetes. València

Vocalia: Rafael Domínguez, llibreria Tirant lo Blanch. València
Cristina Campos Caudé, llibreria Viridiana. València

Secretaria Tècnica: Lola Carrasco     

La Junta Directiva del Gremi de Llibrers de València és responsable de:

— Assegurar el compliment dels objectius del Gremi i les decisions del socis, i que es realitzen les activitats necessàries per a l’adequat funcionament del Gremi de Llibrers.
—Preparar, en el període entre assemblees ordinàries, les declaracions de política i formular les estratègies adequades.
—Adoptar decisions respecte de les propostes dels socis relatives al funcionament i l’organització del Gremi.
—Elaborar un Programa d’Acció Anual per a portar-lo a terme.
—Elaborar una Memòria sobre les activitats específiques per a presentar-lo a l’Assemblea General.
—Gestionar, executar, elaborar estratègies i avaluar resultats d’activitats específiques.
—Captació i finançament de recursos econòmics.
—Representar al Gremi de Llibrers de València en els mitjans de comunicació i en totes aquelles activitats a les quals se’ls convoca o se’ls convida a participar.