Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

Gremi de Llibrers de València, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: https://gremidellibrers.com/, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de Gremi de Llibrers de València.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Gremi de Llibrers de València.

Aquestes dades únicament seran cedits a aquelles entitats que siguen necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Gremi de Llibrers de València adopta les mesures necessàries per a garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests, i derogant l’antiga LOPD, la nova Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar-lo el propi usuari a través d’email a: o en l’adreça: C / Pintor Benedito, 9, planta 1a, porta 2, C.P. 46007 – València (València).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes, i es compromet a mantindre’ls actualitzats, comunicant els canvis a Gremi de Llibrers de València.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teues dades personals?

En Gremi de Llibrers de València, tractarem les teues dades personals recollides través del Lloc Web: https://gremidellibrers.com/, amb les següents finalitats:

  1. Prestar els seus serveis d’acord amb les necessitats particulars dels clients, amb la finalitat de complir els contractes subscrits per aquesta.

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aqueixes dades.

Per quant temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantinga la relació comercial o no sol·licites la seua supressió i durant el termini pel qual pogueren derivar-se responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teues dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

  1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de Gremi de Llibrers de València, els termes i les condicions dels quals es posaran a la teua disposició en tot cas, de manera prèvia a una eventual contractació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teua disposició la present política de privacitat, que després de la lectura d’aquesta, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilites les teues dades o ho faces de manera errònia o incompleta, no podrem atendre la teua sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer alié a *Gremi de *Llibrers de València, excepte obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis:

En els casos en què l’usuari incloga fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Gremi de Llibrers de València no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

Drets propietat intel·lectual https://gremidellibrers.com/

Gremi de Llibrers de València és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know-how” i quants altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web https://gremidellibrers.com/ i els serveis oferits en aquest, així com dels programes necessaris per a la seua implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web https://gremidellibrers.com/ sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del software

L’usuari ha de respectar els programes de tercers llocs a la seua disposició per Gremi de Llibrers de València, encara sent gratuïts i/o de disposició pública.

Gremi de Llibrers de València disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la duració d’aquests.

Per a tota actuació que excedisca del compliment del contracte, l’usuari necessitarà autorització per escrit per part de Gremi de Llibrers de València, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Gremi de Llibrers de València, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es poguera produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seua.

Propietat intel·lectuals dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Gremi de Llibrers de València i, en particular de:

  1. La utilització que resulte contrària a les lleis espanyoles o que infringisca els drets de tercers.
  2. La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de *Gremi de Llibrers de València, resulte violent, obscé, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  3. Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulnere drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  4. La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests.
  5. La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del seu web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà a Gremi de Llibrers de València per les despeses que generara la imputació de Gremi de Llibrers de València en alguna causa la responsabilitat de la qual fóra atribuïble a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

Gremi de Llibrers de València realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, no obstant això no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. D’igual manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les citades dades podrien haver sigut suprimits i/o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferits, excepte els serveis específics de còpia de seguretat, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Gremi de Llibrers de València, quan aquesta pèrdua siga imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa concorde a la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut siga deguda a causes atribuïbles a Gremi de Llibrers de València.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. Gremi de Llibrers de València no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagueren sigut sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris d’aquestes.

En el cas d’usuaris amb els quals existisca una relació contractual prèvia, Gremi de Llibrers de València sí que està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Gremi de Llibrers de València que siguen similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seua identitat, podrà sol·licitar que no se li faça arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

REV: 20.3009